pelitup-muka-kursus-typhoid-2023-face-mask-training-vaccination-卫生课程

2023 强制戴口罩措施(雪兰莪)

2023 强制戴口罩措施(雪兰莪)

雪兰莪州政府从2023年1月1日起实行强制小贩、备餐者和食品处理员戴口罩的措施。

加影市议会主席纳慕丁透露,这是雪州政府在2022年9月7日召开的行政议会中做出的决定。

所有雪州的小贩、备餐者和食品处理员都必须遵守这项指示,以此来确保餐厅的卫生

除了佩戴口罩以外,所有食品处理人员在食肆内处理任何食品之前都必须接受食品处理人员培训并且接种伤寒疫苗。

目前,食品处理人员可以选择参加线下实体培训课程或在线网课。

食品处理人员卫生培训课程

证书认可:
✅ 马来西亚卫生部 (Ministry of Health, Malaysia – MOH)
✅ 地方政府 – 市政厅 City Hall / 市政局 City or Town Council

课程相关资讯:

 • 线上与线下课程收费一致,每位学员学费只是五十令吉 (RM50.00)!
 • 证书终身有效 – 只需接受一次培训!
 • 教学语言可选择: 马来语, 英语, 华语, 福建话
在线网课
 • 上课同日发出PDF副本证书
 • 正本证书免费寄出

本院 使用 ZOOM Meeting 应用程序传授在线网课

学员可使用 智能电话 、平板电脑、笔记本电脑 或者个人电脑上课。

在线网课优点:

 • 无需堵车
 • 无需缴付过路费
 • 无需缴付泊车费

在线网课安全又方便 !

线下实体培训课程

互联网线路欠佳或没有合适设备的学员可以选择参加线下实体培训课程。

线下实体培训课程细则与条款:

 • 公开给已完成疫苗接种者
 • 学员需展示疫苗接种证书
 • 课程举办受限于培训空间和身躯距离措施
 • 所有学员需佩戴口罩
 • 只有没有任何冠病症状的学员才能参加培训课程

还在等什么呢?? 赶快点击以下链接预约!

食品卫生课程在线网课
食品卫生课程线下实体课
SSM-lesen-license-Fosim-premise

生意注册,营业执照与食肆注册 – 都是一样的吗?

SSM Lesen Pendaftaran Fosim KKM. Sebagai seorang pengusaha perniagaan makanan, adalah penting untuk anda pastikan bahawa kesemua dokumen perniagaan yang diperlukan lengkap dan sentiasa bersedia untuk diperiksa. Ini merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap pengusaha perniagaan makanan. Dengan adanya dokumen-dokumen ini, sesuatu perniagaan itu diperakui sah kewujudannya menurut undang-undang. Ini memberikan kredibiliti ke atas sesuatu perniagaan tersebut dan seterusnya meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Jadi apakah dokumen yang wajib disediakan oleh pengusaha perniagaan makanan dan bagaimana anda boleh dapatkan dokumen-dokumen tersebut?

3 dokumen yang perlu ada untuk sesuatu perniagaan atau perusahaan makanan adalah:

 • Pendaftaran Perniagaan / Pendaftaran Syarikat  / Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) – selalunya disebut sebagai SSM
 • Lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan
 • Pendaftaran Premis Makanan – yang juga dikenali sebagai Pendaftaran FoSIM

Lazimnya dokumen-dokumen ini biasa disebut sebagai “lesen” oleh orang ramai, tetapi sebenarnya ketiga-tiga dokumen ini mempunyai tujuan yang berbeza dan dikeluarkan oleh agensi kerajaan yang berlainan. Mari kita lihat satu per satu, dokumen-dokumen yang disebutkan di atas.

1. Pendaftaran Perniagaan / Pendaftaran Syarikat  / Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)

Semua perniagaan yang dijalankan di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang lazimnya dikenali sebagai SSM. ​Ianya merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang berfungsi untuk mengawalselia pematuhan perundangan korporat dan pendaftaran perniagaan di Malaysia. Peniaga dan pengusaha boleh mendaftarkan perniagaan atau syarikat mengikut keperluan masing-masing. Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D), Perakuan Pemerbadanan Syarikat (Borang 9) atau Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad akan dikeluarkan oleh SSM mengikut jenis entiti yang didaftarkan.

Pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mendapatkan lesen perniagaan/permis, permit atau surat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan atau agensi berkaitan yang berkaitan jenis/aktiviti perniagaan yang dijalankan walaupun telah didaftarkan di SSM.

2. Lesen Perniagaan atau Lesen Premis

Pengusaha perniagaan makanan perlu juga mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Lazimnya, pemilik sesuatu perniagaan perlu membuat permohonan untuk mendapatkan lesen perniagaan atau lesen premis dengan PBT di kawasan di mana perniagaan atau perusahaan itu dijalankan. Dokumen-dokumen sokongan yang lain seperti salinan pendaftaran perniagaan / syarikat, sijil kehadiran Latihan Pengendali Makanan, kad suntikan vaksin tifoid, dan ada kalanya perakuan pendaftaran premis makanan perlu dilampirkan sekali semasa permohonan.

3. Pendaftaran Premis Makanan

Premis makanan yang beroperasi di Malaysia perlu didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Keperluan untuk mendaftarkan premis makanan dinyatakan dalam Peraturan 3, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, manakala jenis-jenis premis yang perlu didaftarkan adalah tersenarai di dalam Jadual Pertama, perundangan yang sama. Pengusaha perniagaan makanan boleh mendaftarkan premis makanan melalui laman sesawang Food Safety Information System of Malaysia (FoSIM). Perakuan Pendaftaran Premis boleh dicetak melalui sistem FoSIM setelah pendaftaran berjaya. Para pengusaha perlu ingat bahawa perakuan tersebut wajib dipamerkan secara mudah dilihat di premis makanan dan bukan disimpan.

Pendaftaran premis makanan ini hanya terpakai kepada premis perniagaan yang menjalankan permiagaan yang berkaitan dengan penyediaan makanan sahaja. Premis perniagaan lain yang tidak melibatkan penyediaan makanan tidak perlu didaftarkan dengan KKM.

Jadi jelaslah bahawa ketiga-tiga dokumen ini adalah perkara berbeza dan dikawalselia oleh agensi kerajaan yang berlainan.  Walaubagaimanapun, sebagai seorang pemilik atau pengusaha perniagaan makanan, anda wajib untuk:

 • daftarkan perniagaan anda
 • buat permohonan lesen premis
 • daftarkan premis makanan anda.

Diharap perkongsian pada hari ini dapat membantu anda. Sekian.

sijil-kursus-pengendali-makanan-2022-food-handler-training-卫生课程-winsynergy

2022 大马食品卫生课程

2022 大马食品卫生课程线上网课与线下实体课培训

2022 大马食品卫生培训课程。 所有在马来西亚工作的食品处理人员都需要接受卫生培训并获得食品处理人员培训证书。 目前,食品处理人员可以选择参加线下实体培训课程或在线网课。

证书认可:
✅ 马来西亚卫生部 (Ministry of Health, Malaysia – MOH)
✅ 地方政府 – 市政厅 City Hall / 市政局 City or Town Council

课程相关资讯:

 • 线上与线下课程收费一致,每位学员学费只是五十令吉 (RM50.00)!
 • 证书终身有效 – 只需接受一次培训!
 • 教学语言可选择: 马来语, 英语, 华语, 福建话
在线网课
 • 上课同日发出PDF副本证书
 • 正本证书免费寄出

本院 使用 ZOOM Meeting 应用程序传授在线网课

学员可使用 智能电话 、平板电脑、笔记本电脑 或者个人电脑上课。

在线网课优点:

 • 无需堵车
 • 无需缴付过路费
 • 无需缴付泊车费

在线网课安全又方便 !

线下实体培训课程

互联网线路欠佳或没有合适设备的学员可以选择参加线下实体培训课程。

线下实体培训课程细则与条款:

 • 公开给已完成疫苗接种者
 • 学员需展示疫苗接种证书
 • 课程举办受限于培训空间和身躯距离措施
 • 所有学员需佩戴口罩
 • 只有没有任何冠病症状的学员才能参加培训课程

无需担心 – 本院导师与助理都已完成疫苗接种

2022 – Kita jaga kita!

还在等什么呢?? 赶快点击以下链接预约!

食品卫生课程在线网课
食品卫生课程线下实体课
peniaga-makanan-homebase-food-business-住家式食品-kursus-fosim

居家网卖美食商, 食品处理人员培训证书, 伤寒症疫苗 与 FoSIM 2022

居家网卖美食商 : 食品处理人员培训课程, 伤寒症疫苗 卫生部 FoSIM 食肆注册.

谁是居家网卖美食商?

居家网卖美食商是在家制作食品并将其线上销售的企业家。许多在家经营食品业务的人士仍不清楚在家经营食品业务时需要满足法律的要求。

马来西亚卫生部食品安全和质量部门在2021年3月发布了《居家制作食品安全指南》,作为居家美食网卖商提高知识的参考。

garispanduan-homebase-kkm-kursus-pengendali-makanan-tifoid-fosim

源自:马来西亚卫生部食品安全和质量部门

作为食品商贩/食品处理员的基本要求包括:

 1. 在马来西亚食品安全信息系统(FoSIM)网站中注册食肆。
 2. 接种抗伤寒疫苗
 3. 在马来西亚卫生部承认的任何食品处理员培训学院 (Sekolah Latihan Pengendali Makanan – SLPM) 接受食品处理员培训 (Latihan Pengendali Makanan
 4. 实施良好的食品卫生和安全规范
 5. 按照居家食品商贩自我检查清单里的项目进行自我检查

在马来西亚食品安全信息系统(FoSIM)网站中注册食肆

所有在马来西亚经营的食肆都必须向卫生部注册,居家食品场所也不例外。涉及居家食品制作的居家厨房属于P3类型 ,也就是食品制作、加工、储存和销售的场所。食品商贩可以通过马来西亚食品安全信息系统 ( Food Safety Information System of Malaysia. – FoSIM) 网站进行食肆注册。

接种抗伤寒疫苗

所有在马来西亚工作的食品处理人员都需要接种伤寒疫苗。 伤寒是由伤寒沙门氏菌(Salmonella typhi)引起的食源性感染。 这种疾病可以通过被伤寒沙门氏菌污染的食物或水传播。 这些细菌通常携带在受感染人类的血液和肠道中。

《2009 年食品卫生条例》第 31 (1) 条规定,所有食品处理人员必须由已注册医疗专业人士接种疫苗。 条例中所指的疫苗为抗伤寒疫苗。

食品处理人卫生员培训课程

所有在马来西亚工作的食品处理人员都必须在卫生部认可的食品从业人员培训机构接受培训并获得食品处理人员培训证书。《2009年食品卫生条例》里的第 30 (1) 条文阐明了这项要求。

培训课程的内容包括所有居家食品制作商和食品处理人员需要遵循的规定。学员将在经验丰富的导师指导下了解如何实行相关法规要求。

卫生与安全操作

卫生与安全食品处理操作包括:

 1. 基本的个人卫生习惯
 2. 水和冰的使用
 3. 原材料的选择和采购
 4. 原料储存
 5. 食品制作过程中的过程控制Process control during food preparation
 6. 食品标签
 7. 运输和配送
 8. 害虫控制
 9. 自我检查

居家网卖美食商贩需要向顾客和消费者保证在家制作的食品卫与安全性,并且能够与商业厨房制作的食品相媲美。为了达到这个目的,食品商贩和处理者必需先要了解自己的角色与责任。

Win Synergy Training 是其中一家马来西亚卫生部 (Kementerian Kesihatan Malaysia – KKM / Ministry of Health Malaysia – MOH) 所认可的培训学院 (Sekolah Latihan Pengendali Makanan – SLPM). 我们为食品商贩和食品处理人员提供线下实体和线上食品处理人员培训课程。 每位学员收费只有 RM50.00,课程时间只是3 小时!

还在等什么呢?? 马上联络我们报名吧!

premis makanan daftar kkm fosim p1 p2 p3 p4

4个必须向马来西亚卫生部注册的食肆种类

马来西亚卫生部食肆注册。 所有在马来西亚经营的食肆都必须向卫生部注册。 根据 1983 年食品法令,食肆是指任何用于食品的制备、保存、包装、储存、运输、分销或销售,或任何食品的重新贴标签、再加工或再加工有关的经营场所。 2009 年食品卫生条例(FHR 2009)第一附表中已明确列出需要注册的食肆种类 。

第一附表所列出的4种食肆种类如下:

P1 – 所有涉及食品制造的食肆

涉及食品制造的例子食肆有碾米厂、烘焙制品厂、罐头食品加工厂等。

premis makanan daftar kkm bakery kilang roti

Food vector created by macrovector – www.freepik.com

P2 – 所有涉及餐饮服务或集体配餐的食肆

涉及餐饮服务或集体配餐的食肆例子有学校宿舍厨房、医院厨房、酒店或度假村厨房、大学或机构厨房等。

dapur katering kitchen catering

Background vector created by katemangostar – www.freepik.com

P3 -所有准备、加工、储存和提供以供销售食品的食肆。

准备、加工、储存和提供以供销售食品的食肆例子包括餐馆、咖啡馆、餐馆、食堂、摊位、小贩等。

kafe coffee shop cafe

Coffee vector created by stories – www.freepik.com

P4 -所有出售即食食品的车辆

出售即食食品的车辆例子包括食品卡车、自行车食品小贩、小型货车食品小贩等。

kenderaan jual makanan food vehicle

Food vector & fast food vector created by stories – www.freepik.com

食肆经营者可通过卫生部之马来西亚食品安全资讯系统网站 Food Safety Information System of Malaysia (FoSIM)自行食肆注册。成功注册后也可自行打印食肆注册证明。食肆注册证明的有效期是3年。食肆经营者在注册逾期前至少30天内可以在相同网站更新。

不注册食品场所是一项罪行,并且根据 2009 年食品卫生条例是属于可开罚单罪行。任何人一经定罪,将被处以不超过一万令吉(RM10,000.00)的罚款或不超过两年的监禁。 因此,食品经营者需要确保其所有食品经营场所均已在卫生部注册。

Sekolah Latihan Pengendali Makanan Diiktiraf Kementerian Kesihatan Malaysia

Sekolah Latihan Pengendali Makanan, atau pun lebih dikenali dengan nama singkatannya SLPM, merupakan organisasi yang telah mendapat akreditasi, iaitu pengiktirafan, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk melaksanakan kursus Latihan Pengendali Makanan kepada semua pengendali makanan yang bekerja di Malaysia.

Sebagai tuan punya, pemunya atau penghuni premis, ataupun pengendali makanan, semestinya kita perlu membuat pilihan yang baik, di mana kita harus pilih untuk menghadiri Latihan Pengendali Makanan di mana-mana SLPM yang diiktiraf oleh KKM. Namun begitu, jika dilihat dalam internet, lambakan iklan-iklan kursus Latihan Pengendali Makanan yang wujud kadang kala boleh menyebabkan kita tertanya-tanya, adakah SLPM yang diiklankan itu benar-benar sah dan diiktiraf oleh KKM?

Jadi, persoalaannya adalah, bagaimanakah kita tentukan sama ada satu-satu SLPM itu diiktiraf oleh KKM atau pun tidak?

Untuk makluman, status kesahihan akreditasi sesebuah SLPM boleh disemak di laman sesawang ‘Food Safety Information System Malaysia‘ atau lebih dikenali sebagai FOSIM (https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home)

FOSIM Homepage

FOSIM Homepage | https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home

Langkah-langkah untuk semakan status (tarikh tamat) pengiktirafan SLPM di laman sesawang FOSIM:

1. Layari laman web rasmi FOSIM dan pilih “Akses Awam” pada menu pilihan. Anda akan dibawa ke halaman Akses Awam Fosim.

FOSIM Akses Awam

FOSIM Akses Awam

2. Pilih “Sekolah Latihan Pengendali Makanan” di bawah tajuk PENGENDALI MAKANAN. Anda akan dibawa ke halaman senarai SLPM. Maklumat SLPM disusun mengikut urutan Kod SLPM. Scroll ke bahagian bawah skrin atau ke halaman yang seterusnya untuk melihat maklumat SLPM yang dikehendaki.

FOSIM - Sekolah Latihan Pengendali Makanan

FOSIM Akses Awam – SLPM

3. Anda juga boleh melakukan carian terperinci mengikut

i) No. Siri Pengiktirafan Sijil,

ii) No. Pendaftaran Syarikat,

iii) Nama Syarikat, atau

iv) Negeri SLPM tersebut didaftarkan

di bawah menu ‘Carian Terperinci”

FOSIM - Carian Terperinci Sekolah Latihan Pengendali Makanan

FOSIM Akses Awam – Carian Terperinci SLPM

Semakan status kelulusan SLPM untuk penganjuran Kursus Dalam Talian (Online) di laman sesawang BKKM:

Untuk mengetahui sama ada satu-satu SLPM telah diberi kelulusan untuk mengadakan kursus dalam talian (online) ataupun tidak, anda perlu memuat turun (download) senarai SLPM yang telah diberi kelulusan di laman sesawang rasmi Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), Kementerian Kesihatan Malaysia, di bawah menu Senarai Terkini SLPM Dalam Talian (Online),

Win Synergy Training merupakan salah sebuah SLPM yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Latihan Pengendali Makanan. Kami juga telah mendapat kelulusan untuk menjalankan kursus Latihan Pengendali Makanan Dalam Talian (Online) semenjak 14 April 2020.

FOSIM - Status Win Synergy Training

FOSIM – Status Win Synergy Training

Anda tidak perlu risau atau bimbang ketika mendaftar dengan kami untuk menghadiri Latihan Pengendali Makanan. Kami sentiasa memastikan segala syarat-syarat yang ditentukan oleh KKM dipenuhi dan pada masa yang sama akan melakukan yang terbaik bagi memastikan peserta kami mendapat manfaat sepenuhnya daripada sesi kursus yang dihadiri. Para pengusaha dan pengendali makanan dijemput untuk memilih sesi latihan yang dikehendaki di halaman pendaftaran kursus kami. >>> KLIK SINI UNTUK DAFTAR <<<

Diharap dengan ini para pengusaha dan pengendali makanan mendapat panduan dan petunjuk berkenaan cara-cara untuk menyemak status kesahihan pengiktirafan SLPM yang dipilih. Semoga anda mendapat manfaat dari perkongsian kami pada hari ini.

siapa perlu hadir kursus pengendali makanan

我需要读卫生课程吗?

谁需要上卫生课程呢 ?

“我只是做住家式小生意.罢了… 也要去上课吗?

如果以上这个问题曾经在您的脑海中浮现,那就请观看以下视频​.

“Perlukah saya menjalani Latihan Pengendali Makanan?

让我们先了解一下谁是食品处理员​。。。

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==​

​根据《2009年食品卫生条例》的诠释, 食品处理员或操作员包括那些在任何食肆
a. 直接处理食物,
b. 与食物有碰触或是与食品接触面有碰触,
c. 处理已包装、未包装的食物或者器具,
的工作人员。​​

(包括那些在家做住家式食品制备、加工与买卖或交易的人​)

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==​

那您是否符合以上食品处理员的定义呢?

如果您回答 “是”, 那你就必须报读 食品处理员培训课程(卫生课程) Latihan Pengendali Makanan

Win Synergy Training 是其中一家马来西亚卫生部承认的食品处理员培训学院 (Sekolah Latihan Pengendali Makanan – SLPM) 。我们为食品企业与食品处理员们提供在线及实体培训班。课程收费每人只是50令吉 (RM50.00),上课时间只是3个小时!

还在等什么呢?? 马上联络我们预约上课时间吧!

喜欢视频的话就记得按赞 (LIKE) 与分享 (SHARE)!

baru nak mula bisnes makanan

Baru nak mulakan bisnes makanan?

Baru mula bisnes makanan? Tahukah anda apa dokumen-dokumen yang WAJIB ada di premis makanan?

Sebagai seorang tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan, ada menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan kehendak-kehendak dalam Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dipenuhi.

Berikut merupakan 3 dokumen yang WAJIB ada di semua premis makanan di Malaysia berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009:

1. Sijil Latihan Pengendali Makanan

Semua pengendali makanan yang bekerja di premis makanan perlu menghadiri kursus Latihan Pengendali Makanan di mana-mana Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sijil kehadiran kursus akan diberi kepada peserta yang berjaya mengikuti keseluruhan kursus selama 3 jam.

2. Kad suntikan vaksin anti-tifoid

Semua pengendali makanan yang bekerja di premis makanan perlu mendapatkan suntukan vaksin anti-tifoid daripada mana-mana pengamal perubatan yang berdaftar. Kad suntikan vaksin akan dikeluarkan kepada pengendali makanan yang telah mendapatkan pelalian.

3. Perakuan Pendaftaran Premis Makanan

Semua premis makanan yang beroperasi di Malaysia perlu didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Perakuan Pendaftaran Premis Makanan yang dimaksudkan adalah dokumen yang dicetak dari laman sesawang Food Safety Information System of Malaysia (FOSIM) selepas sesebuah premis makanan berjaya didaftarkan.

Adakah semua dokumen yang tersenarai di atas sudah lengkap dan tersedia untuk pemeriksaan oleh pihak berwajib? Jika ya, TAHNIAH! Anda dikira sudah bersedia untuk menghadapi lawatan pemeriksaan oleh penguatkuasa kesihatan atau pihak berkuasa tempatan (PBT).

Walaubagaimanapun, sekiranya anda masih lagi tertanya-tanya, atau ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah sebenarnya dokumen-dokumen yang disebutkan tadi,  JANGAN RISAU! Kami boleh bantu anda. Sila klik  pautan di sebelah [>>> HUBUNGI KAMI <<<] untuk berhubung dengan kami melalui WhatsApp  bagi mendapatkan nasihat tentang langkah seterusnya yang boleh anda ambil!

Untuk mereka yang baru mula bisnes makanan, pastikanlah dokumen-dokumen yang disenaraikan di atas sudah tersedia di premis makanan anda bagi menggelakkan anda diambil tindakan oleh pihak berwajib!

行动管制令期间在线食品处理员培训课程

行动管制令期间在线食品卫生培训课程 Online Food Handler Training. Win Synergy Training Sdn. Bhd. 已获得马来西亚卫生部 (Ministry of Health – MOH) 食品安全与质量部 (Food Safety and Quality Division – FSQD) 的许可在行动管制令 (Movement Control Order – MCO) 期间开展在线食品处理者培训课程。

在线课程的学费与上课时间仍与实体培训班相同,每位学员须缴付 RM50.00,上课时间为 3 小时。这 3 小时不包括系统设置和休息时间。 目前在线课程的学员人数为每堂课最多 10 人,而实体培训班的学员人数为每堂课最多 30 人。

学员可以使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑或智能手机参加在线培训课程。 本院将在线发送课程笔记和参考资料给所有学员。除了平时培训前与培训后测验以外,参加在线培训班的每位学员也必须在完成每个课程单元后回答简单小测验。 这是食品安全与质量部 (FSQD)对在线网课所设的附加条件。 除此之外,课程主办单位必须对整个培训课程进行录影,并在课程结束后三 (3) 天以内录影提交给州属卫生局 (State Health Department) 以供审核。

所以呢,别再等啦 … 马上报名参加行动管制令期间在线食品卫生培训课程以获取您的食品卫生与安全培训证书!

Kursus Pengendali Makanan PKP